Gwinllan Ffynnon-Las Vineyard Gwinllan cyn cynhaeaf 2006,Vineyard 2006

Croeso

Croeso i wefan Gwinllan Ffynnon-Las.

Welcome


The ffynnon-las website, and also the vineyard, is closing due to retirement and good health.
A warm Thankyou to our excellent customers.

Mae'r winllan a'r wefan hyn yn cau oherwydd ymneilldiad a iechyd da.
Diolch cynnes i'n cwsmeried da.